Uitvaart

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een ORV (overlijdensrisicoverzekering) is een levensverzekering die tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde.

Waarom en wanneer sluit u een overlijdensrisicoverzekering af?
Een overlijdensrisicoverzekering sluit u af om iemand in staat te stellen om bepaalde (grote) financiële verplichtingen te kunnen voldoen na uw overlijden. De uitkering van de overlijdensrisicoverzekering kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

  • Aflossen van een financiering
  • Opvangen van verlies van inkomen.
  • Voortzetting van een bedrijf als een van de eigenaren overlijdt
  • Maatregelen voor de zorg voor de (half)wezen of nabestaande

Soorten verzekeringen:

  • Gelijkblijvende ORV
  • Annuïtair dalende ORV
  • Lineair dalende ORV
  • Erfrente verzekering