Disclaimer

Privacy/disclaimer KPJ Finance BV neemt de privacy van de bezoekers van deze website uiterst serieus. De Wet bescherming persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt. De gegevens die door ons worden opgeslagen worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om wettelijke verplichting na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen KPJ Finance BV en de bezoeker gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang van de bezoeker, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Disclaimer en auteursrecht

1. Aansprakelijkheid
Deze website van KPJ Finance BV – waaronder de homepage en onderliggende pagina’s – is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.

2. KPJ Finance BV en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.